Peedu raudteejaama reisipaviljon sai uue katuse

Peedu korraldusselts ja Peedu kooli selts on mitmel korral kirjutanud projekte, et korrastada Peedu raudteejaama reisipaviljon.  2019. aasta suvel sai hoone Kohaliku omaalgatuse programmi ja Elva vallavalitsuse rahalisel toel uue katuse. Nõusoleku objekti renoveerimiseks andis Eesti Raudtee AS juhatus.
Töid teostas Elva ettevõte KMH Ehitus OÜ.
Rubriigid: Uudised | Peedu raudteejaama reisipaviljon sai uue katuse kommenteerimine on välja lülitatud

Kokkuvõtvalt 2016. ja 2017. aastast

Uue aasta tervitamisest 1. jaanuari keskpäeval koos korstnapühkijaga on saanud juba pikaajaline traditsioon.

Kui vähegi ilma on, hoolitsetakse uisutamisvõimaluste eest lasteaiatagusel tiigil. Füüsilist ja vaimset tervist saab turgutada kord nädalas Kärt Johansoni juhendatavates joogatundides.

2017. aastal toetas KOP Ilmar Särje kirjutatud projekti “Peedu kooli laste ja kogukonna spordiväljak”, ostetud on jalgpalliväravad, diskgolfi korvid ja kettad, lauatennise laud, mitmesugused pallid ja männikooremultš jooksuraja katteks. Kooli ette on püstitatud mänguväljak Kalev. Sportimisvahendid on paigaldatud ja kättesaadavad nii lastele kui kogukonna liikmetele. Projekti omafinantseeringut aitas katta Elva linna rahaline toetus projektile “Vaba aja tegevused lastele ja noortele”.

Kooli juures on tekkinud tugev lastevanemate kogukond. Erinevate vahendite hankimise, annetuste ja vabatahtliku tööga on toetatud pikapäevarühma ja huviringide tegevust. Kooli raamatukogus saab tutvuda laste arengut ja kasvatamist toetavate raamatutega.

Mõlemal aastal on Peedul toimunud heakorratalgud. Koos MTÜga Elva Elama rajati 2016.a. kevadel loodusõpperada ja 2017.a. hilissügisel puhastati võsast jõeäärne supelrand. Supelranna korrastamisega alustati juba 2014 aastal, kui kohalike elanike toel puhastati jõgi setetest ning laiendati jõeäärset liivaala, 2016 lisandus jõe äärde alus päästerõngaga.

Igal aastal on Peedu võistkonnad olnud esindatud EV aastapäevaeelsel mälumängul Elvas. 2016.a. osales kaks võistkonda, kes saavutasid vastavalt 2. ja 4. koha, 2017.a. oli Peedut esindamas juba 4 võistkonda, parimad kohad 4. ja 5.

2016. aastal kohtus koolimajas kolmel korral raamatuklubi ja toimus neli erinevate maade filmiõhtut koos vastava piirkonna toitude valmistamisega. Tutvust tehti Jaapani, Texase, Arktika ja India raamatute, filmide ja toitudega. 2017.a. kuulati lugusid India, Palestiina ja Austria elu-olust ning õpiti valmistama nende maade toite.

Jätkus suvekino, tänu Holger Petersoni kirjutatud projektile 2016.a. linastusid filmid “Peedu veski”, “Polaarpoiss”, “Perekonnavaled” ja “Klassikokkutulek”, 2017.a. “Sivi uneseiklus”, “November”, “Teesklejad”, “Luuraja ja luuletaja”, “Saareküla Arno” ning “Sangarid”.

Evelin Sedriku eestvedamisel ning kooli lapsevanemate ja Peedu kooli seltsi liikmete kaasabil on osaletud Elva kohvikutepäeval. 2015.a. ootas külastajaid kooli- ja kogukonnamajas kapten Trummi kohvik, aasta hiljem Teofrastuse perekohvik. 2016.a. kooli kevadkontserdil esines lisaks lastele Peedu kooli seltsi liikmetest ja lapsevanematest moodustatud projektikoor. Sama aasta augustis korraldas Edith Groote lastepäeva, kus osalenud emad moodustasid hiljem koos oma lastega põnniklubi ning koos käiakse kord nädalas.

Elva Linnavalitsuse rahalisel toel on “Silmaringi” projekti raames toimunud koolitused lapsevanematele. Tiiu Urva rääkis enesekehtestamisest ja eneseregulatsioonist, Kersti Türk arengut toetavast koolist ja lasteaiast.

Rubriigid: Uudised | Kokkuvõtvalt 2016. ja 2017. aastast kommenteerimine on välja lülitatud

“Kool ja kogukond on lahutamatud”, Elva Postipoiss, 23.jaanuar 2016, Sirje Veldi

Kool ja kogukond on lahutamatud

Kool ja kogukond on Peedul läbi aegade ikka olnud nagu üks pere. Nii toimetatakse ka praegu mõnusalt koos ühes majas.

Teisipäeval avati maja uksed kõigile huvilistele juba kell 13, kui koolilapsed veel tundides tarkust nõudsid. Külalisele antakse jalga värvilised sussid, majaperenaine Liina Luure tuleb teejuhiks ja ringkäik mööda kooli- ja kogukonnamaja võib alata.
Suure saali ühes nurgas on köök ja söögituba, teises muusika- ja kunstiklass. Ühte saalinurka on koondatud lauad, mis on siin olude sunnil, kuna saali tagaruumis käib inglise keele klassi ehitus. Ja nagu selles majas ikka, nii on ka neil laudadel vahepeal teine mõte. Kes meist ei mäletaks, kui põnev oli lapsena mängida laua all, mille peale oli tõmmatud tekk, mis üle lauaääre ulatus. Selline mõnus mängukoht on nüüd mõnda aega ka Peedu koolis.
Teises saali nurgas meisterdavad esimese klassi juntsud on koos õpetaja Helju Sarapuuga värviliste liivadega pilte. Tegevus pakub huvi ka muusikaõpetaja Krista Bruskole, kes rõõmsalt koos lastega näpud värviliseks saab.
Neli kooliklassi ja õpetajate tuba asuvad korrus kõrgemal. Kolmandast klassist kostab vaikne muusika. Sealt leiame õpetaja Imbi Tanilsoo, mitu poissi ja ühe tüdruku, kes usinalt heegeldamist harjutavad. Poisid tulevad selle tegevusega hästi toime ega protesteeri sugugi, et see heegeldamine oleks justkui rohkem tüdrukute asi. Ütlevad hoopis, et heegeldada on tore.
Mida arvata aga sellest, et klassis on kaheksa poissi ja vaid üks tübli tüdruk? “Ta on hea sõber,” paneb üks poistest asja lihtsalt ja loogiliselt paika.
Kolmandas klassis õpitakse Mari-Liis Tosmini juhendamisel inglise keelt. Lastel on kasutada iPadid, millega nad väga osavalt ringi käivad.
Klassiustel jäävad silma mitmed värvilisd sildid. Need on oma kooli reeglid, mille lapsed ise on saanud üheskoos koostada ja seetõttu neid ka järgitakse meelsamini.
Üks ruum on koolis veel – õpetajate tuba, mis hetkel on justkui laoruum, kuniks lõpeb inglise keele klassi ehitus. Liina Luure ütleb, et nende majas ei käi õpetajad siin kohvi joomas ega niisama istumas, vaid see on pigem ikka tööruum. Siingi on seinal reeglid – need on samuti õpetajad ise endile koostanud. Klassidevahelises koridoris on suur riiul lauamängudega, millega lapsed peale koolitunde meelsasti mängivad. Need on eriliselt armsad, sest pole mitte ostetud, vaid kogukondlaste annetatud.
Naaseme tagasi alumise korruse garderoobi. Lastel hakkab koolipäev lõppema ja vanemad tulevad neile vastu. Ühel hetkel astub uksest sisse must karvane koerake, kes rõõmsa haugatusega kõiki ruumisolijaid tervitab. “Tema on meie kogukonna koer,” ütleb Liina Luure lõbusalt. “Käib iga päev oma sõbral koolis vastas.”
Mõne aja pärast astuvad uksest sisse mees ja naine, kes tassivad kaste, milles on valdavalt ajakirjad. “Neid on hästi palju,” ütleb naine. “Koristame kappe, homme toome veel.”
Liina Luure ütleb, et koolis läheb kõik loosi. “Sordime need ära. Muist jääb lugemiseks, teine osa meisterdamiseks,” ütleb ta.
Nii need kooli ja kogukonna suhted siin Peedul toimivad ja arenevadki. Peale koolilaste toimetavad siin majas ka teised kogukondlased. Majas töötavad mitmed ringid, mida juhendavad inimesed, kes omi oskusi ja teadmisi teistele edasi annavad, tehes seda vabatahtlikult. Suurim tasu on kooskäimise, -tegemise ja andmise rõõm. Nii töötavad siin loovus- ja teadusring, väga populaarne on robootika, mis tegutseb koguni kahel päeval nädalas. Siin on joogatunnid nii lastele kui täiskasvanutele, lauluring ja näitemänguring ning õpetatakse kandlemängu. Rein Bleive klaveritunnis käib lapsi ka kaugemalt jne.
TERA Peedu Koolis õpib kolmes klassis kokku 26 last. Kool on neljaklassiline, järgmisel aastal lõpetab kooli esimene lend. Koolis on kehtestatud õppemaks, mis on sel aastal 80 eurot kuus. Õppemaksu sees on nii õppevahendid kui ka koolitoit. Õppeaasta on jaotatud kolme õppeperioodi, erinevalt tavakoolist on siin koolivaheaegu viis. Kohe varsti algab Peedu kooli lastel nn suusavaheaeg. Koolis ei panda hindeid, kuid peale neljanda klassi lõpetamist ja üleminekul teise kooli on võimalik saada ka hinnetega tunnistus.
Liina Luure rõhutab, et Peedu kool on tavalistele lastele suunatud kool. Siia tuuakse lapsi väga erinevatel põhjustel, millest peamine on ikkagi see, et soovitakse oma lapsele head algust turvalises keskkonnas. Ent on ka neid, kes soovivad, et laps kohe esimeses klassis hakkaks süvendatult õppima inglise keelt. Peedul on juba esimeses klassis inglise keele tunde nädalas tervelt neli.
“Paneme rohkem rõhku ka käelistele tegevustele, see on meile väga oluline,” ütleb Luure. “Õppimine toimub läbi liikumise, mängude ja erinevate tegevuste. Õppimine pole see, kui õpetaja kirjutab ainult tahvlile ja laps kirjutab maha, jätab meelde ja siis tuleb kontrolltöö. Meie meelest on õppimine loomulik elu osa. Kõige parem õpetaja on õnnelik õpetaja, sest tegelikult ju ka õpetajad õpivad. Mulle väga meeldib meie kooli tunnuslause, et õpetamine on õppimine. Ja see tõepoolest nii ongi.”
Luure sõnul tahab väike Peedu kool anda eeskuju ja näidata ka lastele, et õppida saab ka teistmoodi.
“Mina usun sellesse, et umbes paarikümne aasta pärast, kui need lapsed on ise suured inimesed, suudavad ehk nemad seda koolikorraldust muuta, sest neid on rohkem. Praegu on teistmoodi mõtlejaid veel vähe. Ja kogukond ongi väga loomulikult koos kooliga – neid ei saa lahutada.”

Rubriigid: Uudised | “Kool ja kogukond on lahutamatud”, Elva Postipoiss, 23.jaanuar 2016, Sirje Veldi kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Peedu Kooli Seltsi käimasolevad projektid

Peedu Kooli Selts esitas Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2015. aasta kevadvooru meede 1 projekti: “Peedu kogukonna RESTART” ja meede 2 projekti: “Peedu kogukonna jätkusuutlik ühistegevus uue kogukonnamaja tervikliku inventari kaasabil.”

Mõlemad projektid said rahastatud ja on töös.

“Peedu kogukonna RESTART” projekti kaasabil korraldatakse erinevaid ühisüritusi ning tagatakse info levitamine ürituste toimumise kohta, sh flaierite kujundamine ja trükkimine.

“Peedu kogukonna jätkusuutlik ühistegevus uue kogukonnamaja tevikliku inventari kaasabil” projekti raames on sisustatud kogukonnamaja kööginurk vajaliku inventariga, ostetud ja paigaldatud rulood kogukonnamaja saali.

Projektid lõppevad 2016.aasta kevadel.

 

Projekte rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Rubriigid: Uudised | MTÜ Peedu Kooli Seltsi käimasolevad projektid kommenteerimine on välja lülitatud

Peedu kool kolis päris oma majja

Eelmisel laupäeval avati külalistele pidulikult Peedu uus koolimaja, millest saab ühtlasi ka kogukonnakeskus.

Sirje Veldi

Pidu peeti kahes osas. Hommikul toimus koos TERA juhtkonnaga pidulik lindilõikamine ja esinesid koolilapsed.  Õhtul õnnistas maja Elva kirikuõpetaja Vallo Ehasalu. Sellele järgnenud kontserdil esinesid Peedu oma inimesed, nende hulgas Tõnis Mägi ning Kärt Johanson. Lugusid jutustas Juhani Püttsepp. Kontserdile olid kutsutud kõik peedukad. Mõlemal korral külastas maja üle 70 inimese.

2013.aasta sügisel alustas Peedul Tartu Erakooli 1. klassis kooliteed kümme õpilast. Esialgu tegutseti ajutistes ruumides Vapramäe tänaval, kuid kuna ruumipuudus oli ilmne ja maja kaasomanikuga kokkuleppele ei jõutud, tuli otsida uusi lahendusi. Koolimaja ehituse oli valmis oma õlule võtma kohalik väikeettevõte OÜ Karukelder, kel leidus ka sobiva asukohaga krunt.

2014. aasta mais löödi kopp maasse ja ehitustööd kestsid terve aasta. Projekt osutus oodatust keerulisemaks ja esialgsetesse plaanidesse tuli teha mitmeid muudatusi ja seetõttu sai maja valmis  oodatust hiljem.

OÜ Karukeldri investeeringuid aitasid katta viis perekonda, lisaks mõned inimesed väljaspoolt. Maja koristamisel ja peoks ettevalmistamisel osalesid TERA 8.klassi õpilased, Peedu kooli lapsevanemad ning kohalikud elanikud. Tordid valmistasid lapsed koos vanematega.

Sisseelamise aeg

Kui ma teisipäeval Peedu uude koolimajja jõuan, on just lõppemas söögivahetund ja algamas kehalise kasvatuse tund. Kipsis käsi ei sega õpetaja Veiko Haanil lapsi spordiplatsile kutsumast ja peagi silkavad lapsed rõõmsalt õpetaja järel.  Teise klassi õpetaja Anna-Liisa Petersonil  on vaba tund. Ajame juttu, naudime sooja päikest ja tuult koolimaja teise korruse rõdul.

Majas alumisel korrusel toimetavad  veel ehitusmehed ja ümbrus ootab alles korrastamist ning isegi trepp on veel ajutine, kuid koolipere ei mallanud kauem vanas majas oodata ja nii kolitigi nädala alguses uude koolimajja.

Laste rõõm uuest majast on muidugi suur – siin on ruumi jooksmiseks ja mängimiseks ja leiab vaikse nurgataguse ka pisut üksiolemiseks, kui tahtmist on.  Kindlasti annab maja julgust ka tulevaste õppurite vanematele, kes otsustavad, et nende laste koolitee võiks alata just sellisest väikesest ja kodusest koolist, kus õpetajal jagub tähelepanu kõigile ja kõigele.

Peale võimlemistundi jätkub teise klassis tund värskes õhus. Tunni teemaks on kilomeeter, mille pikkusest saadakse aimu otse looduses. Õpetaja Petersonil on kaasas oranžid koonused vahemaade tähistamiseks, mõõdulint ja nutitelefon äppiga, mis aitab kontrollida, kas kilomeetris on ikka tuhat meetrit või veidi vähem.

Lastel on ettekujutus, kui pikk on meeter ja mitu meetrit mahub kilomeetrisse, kuid ettekujutus, kui pikk on kilomeeter looduses, saab siis kui see maa on tunni lõpuks ära mõõdetud ja maha jalutatud.

Peedu koolil on sisseelamise aeg. Veel oodatakse mööblit, mis peaks saabuma suvel ja nii asetuvad  lõpuks kõik asjad oma kohale.

Sel aastal on Peedu koolis kaks klassi ja kokku 15 õpilast. Peedu koolimajja mahub neli klassi ja suuremaks ei ole kooli planeeritudki. Sügisel alustab Peedul esimeses klassis taas kümmekond uut õpilast. Nemad saavad tulla kohe uude ja hubasesse, päris oma koolimajja. Kooli esimene lend lõpetab 2017. aastal.

 

 

 

Artikkel ilmus 15.mai 2015 Elva Postipoisis

Rubriigid: Uudised | Peedu kool kolis päris oma majja kommenteerimine on välja lülitatud

Kokkuvõtvalt

 • 2.–5. oktoobrini 2014 toimusid Prantsusmaal Lille´is Euroopa kutsemeistrivõistlused EuroSkills, kus Peedult pärit Tartu kutsehariduskeskuse vilistlane Silver Mähar võitis veebidisainis kuldmedali. Peale selle sai noormees veel multimeedia meeskonnaga pronksi, medali meisterlikkuse eest ning kulla riigi parima esindajana. (vt artiklit 8.10. 2014 Tartu PM-s) Varem on Silver Mähar näidanud parimaid tulemusi kodumaistel kutsevõistlustel.
 • Kooli- ja kogukonnamaja saali põranda valmimiseks korraldatud annetuskampaaniaga kogunes Peedu kooli seltsi arvele 1332 eurot.
 • 20. veebruaril 2015 toimus Elva huvi- ja kultuurikeskuses Sinilind taas Eesti Vabariigi  aastapäevale pühendatud mälumäng. Peedu oli esindatud kahe võistkonnaga, millest üks saavutas 3. tulemuse, teine jagas 4.-5. kohta.
 • 2. mai Teeme ära! kogukonnatalgutel osales sajusest ja tuulisest ilmast hoolimata üle 40 inimese. Meeste jõul rihiti sirgeks vajuma kippuvad kõlakoja nurgad, koristati koormatäis prügi metsaservadest ja teeveertest ning korrastati spordiplatsi tagune nõlv. Kehakinnituseks  pakkus Peedu kooli selts kahte erinevat suppi, leiva tõi kohale Jan Valonis, erinevate piimatoodetega varustas talgulisi Tere AS.
 • 9. mail avati pidulikult Peedu kooli- ja kogukonnamaja. Päeva jooksul toimus kaks pidulikku üritust. Kella 11-ks olid lindilõikamisele kutsutud TERA esindajad ja teised ümbruskonna haridusasutuste juhid, linna- ja vallavanem ning kooli ehitust totanud inimesed. Esinesid koolilapsed, jagati tänumeeneid ja õnnitlusi. Kell 17 olid saali oodatud kohalikud inimesed. Ka esinejateks olid peedulased, nii lapsed kui veidi suuremad, nende seas vestis lugusid Juhani Püttsepp, oma laule esitasid Tõnis Mägi ja Kärt Johanson. Publiku ja esinejate vahel tekkis soe kooskõla. Mõlemad koosviibimised lõppesid ühise tordisöömisega. Tordid valmistasid Peedu koolilapsed koos vanematega. Maja avamisest kirjutas ka Elva24.ee
 • 17. mail oli peedulastel juba raske valida, millisel üritusel osaleda: Vapramäe loodusmajas toimus kalapüügi perepäev, koolimajas toitumisalane koolitus ja õhtupoolikul esines kõlakojas Elva puhkpilliorkester. Vaatamata rõskele ilmale oli meeleolukat muusikat tulnud kuulama 40 inimest, publiku seas oli ka kaks neljajalgset sõpra.
Rubriigid: Uudised | Kokkuvõtvalt kommenteerimine on välja lülitatud

Keskkonnaminister käis Peedul kalapääsu avamas

03.02. 2015 avati Elvas Peedu veskipaisule rajatud kalapääs. Pikemat uudist saab lugeda Elva24.ee-st ja Tartu Postimehest.

Reno Laidre:
“Enne sõda elas Eestis geograaf ja majandusteadlane Edgar Kant – tänapäevase linnageograafia üks alusepanija. Kui talle oleks öeldud, et aastal 2015 on Elva tubli väike tööstuslinn, siis ta ei oleks uskunud. Aga nii on see juhtunud. Elva linna majanduse, tööstuse ja tööhõive näitajad on Eestis keskmistest kõrgelt üle.
Ometi võiks Elva oma asukoha ja looduslike eelduste poolest olla eeskätt puhkuselinn. Loomelinn. Terviselinn. Kuurortlinn.
Puhkuselinnana on Elva veidike tuhmunud pärl. See vajab läikima löömist. Mul on hea meel iga ettevõtmise üle, mis Elva loodus- ja elukeskkonda vääristab, mul on hea meel Peedul kordatehtud Elva jõe paisu ja kalapääsu üle.
Au ja kiitus tublile Elva linnapeale Toomas Järveojale. Mina ei saanud selle projektiga omal ajal hakkama, aga tema võttis kätte ja tegi ära.”

 

 

Fotod: Reno Laidre

Rohkem pilte sündmusest näeb siit.

Rubriigid: Uudised | Keskkonnaminister käis Peedul kalapääsu avamas kommenteerimine on välja lülitatud

Heategevuslik robotite oksjon

Kaks Peedu kooli 2.klassi õpilast osales novembri lõpus suurel robotite võistlusel Robotex 2014. Nüüd otsustas üks lastest oma roboti oksjonile panna, et sedasi koolimaja ehitusele toetust koguda.

“Tegelikult pärineb kogu annetuste kogumise idee Paulalt, sest paar päeva pärast jõule tuli ta oma hoiupõrsaga minu juurde ja ütles, et tahab seal oleva raha kooli ehituse jaoks anda. Kuna lapse tegu oli nii heatahtlik ja siiras, otsustasime, et anname ka teistele inimestele võimaluse liituda. Sest lõpuks on meil kõigil ju ilusast põrandast rõõmu.” kommenteerib Paula ema Liina Luure. Roboti müüki panemise mõte tuli natuke hiljem. “Ma arvan, et lapse hea tegemise tahtmist tuleb igati toetada, sest praegu ta on just sellises eas, kus usub, et temast tõesti midagi muutub. Ja see on tegelikult väga õige arvamus. Sellepärast andis ka isa oma robotid tema oma kõrvale ja me katsume nii palju kui võimalik seda üleskutset jagada ja kaasata võimalikult paljusid inimesi. See on oluline ka selleks, et kui me edaspidi Peedu Kooli Seltsiga mõne projektitaotluse kirjutada soovime, oleks meil toetajate arvuga loodud selleks hea platvorm. Nii et igast väikest annetusest on tegelikult palju kasu.”

Robotitele saab pakkumisi teha RobotexEstonia fb lehel. Oksjonid lõppevad 30.jaanuaril kell 21.00.

 

 

Pikem arikkel ilmus Elva24.ee– s

Rubriigid: Uudised | Heategevuslik robotite oksjon kommenteerimine on välja lülitatud

1.jaanuari hommik Peedul

1.jaanuaril sai ligi nelikümmend Peedu inimest jälle kokku Peedut läbival Jaama tänaval. Jagati kalasoomuseid, et ikka raha jaguks, võeti heade soovidega kaarte,  õnneloose ja sooviti üksteisele head uut aastat. Õnne kõigile tõi korstnapühkija. Seejärel kõnniti mööda igal aastal suuremaks kasvavast linnavalitsuse poolt kaunistatud kuusepuust ja mindi üle raudtee kasealleele. Juba sügisel oli sinna Peedu Kooli Seltsi eestvõttel paigaldatud seljatoega pink, mille oli ehitanud noor Jaan Särg Peedul kasvanud puudest, mida Peedu Suvituskoha Korraldusseltsi asutajaliikmed kindlasti näinud olid. Kuna Peedu Suvituskoha Korraldusseltsil saab 2015. a. asutamisest 90 aastat, siis otsustati Peedu Kooli Seltsi poolt Korraldusseltsi asutajaid meeles pidada. Seltsi asutamist 1925.a. märgiti plaadiga, kus peal on ka esimehe Jaan Särje ja kirjatoimetaja Jaan Maramaa nimed ja eluaastad. Plaadi kinnitasid pingile kunagiste peedulaste otsesed järeltulijad kolmandast ja neljandast põlvest. Kohal oli ka üks vanemaid Peedu elanikke, Jaan Maramaa poeg, emeriitdotsent meditsiinidoktor Sulev Maramaa.

 

Ilmar Särg

Rohkem pilte Peedu Kooli Seltsi fb lehel.

Rubriigid: Uudised | 1.jaanuari hommik Peedul kommenteerimine on välja lülitatud

Peedu Kooli Selts käivitas kampaania kooli ja kogukonnakeskuse toetuseks

Jaanuarikuus on kõik head inimesed oodatud kooli ja kogukonnakeskuse põrandate ehitust toetama. Põrandad kaetakse loodusliku matrjaliga ja saali põrandale on planeeritud ka armas üllatus. Kõik annetajad on oodatud avamispeole, et esimestena põrandatel astuda!
Oled oodatud Peedu kooli ja kogukonnakeskuse ehitust toetama, kui 

1) Sulle meeldib see maja;
2) Sa oled rõõmus, et Peedu rahvas saab edaspidi kasutada suurt saali;
3) Sa soovid selles majas mõne ürituse korraldada (sünnipäev, koolitus, koosolek, laager jne);
4) Sa soovid selles majas mõnel üritusel osalda (kinoõhtu, kontsert, koolitus jne);
5) Sa usud, et väiksed kogukonnakoolid rikastavad Eesti haridusmaastikku;
6) Sa tead, et lapsed on erinevad ja seepärast peab neid erinevalt õpetama;
7) Sa usud, et ka väikestel kohtadel on lootust;
8 ) Sa arvad, et see lugu võiks julgustada inimesi üle maailma unistama ja oma unistusi teostama;
9) Sa oled hea inimene;
10)Sa oled väga hea inimene.

Põhjuse leiab alati!:)
Osalema on oodatud nii firmad kui eraisikud, toetussumma pole oluline, tegu on põhiline!

Peedu Kooli Selts tänab kõiki koostööpartnreid, kes kooli ja kogukonna toimetamisi ühel või teisel viisil toetavad. Eriline tänu OÜ Karukeldrile, MTÜ TEHESele, Elva linnavalitsusele, Vapramäe-Vellavere- Vitipalu Sihtasutusele, AD Projekt OÜ-le, ehitajatele, headele lastevanematele, toredatele lastele ja imelistele õpetajatele.
Alanud aastal on MTÜ Peedu Kooli Selts otsustanud uue koolimaja ehitusele omalt poolt kaasa aidata, käivitades annetuskampaania, mille käigus kogutud raha suunatakse valmiva kooli- ja kogukonnakeskuse sisetööde teostamiseks. Peedu Kooli Selts soovib osaleda ühiskondlike ruumide põrandate tegemises – et jalgealune saaks kaunis ja kindel:) Põrandad kaetakse loodusliku materjaliga (linoleum) ja hinnanguliselt on põrandate tegemise kogumaksumus 13 000 eurot. Kõik annetajad on oodatud maja avamispeole! Täpsem ehituse kulg ja teised tegmised leiavad kajastamist Peedu Kooli Seltsi facebooki lehel, lisaküsimustele vastab Liina Luure (liina.luure(at)gmail.com). Peedu Kooli Seltsile saab annetust teha Krediidipanga kontole EE754204278613071005 märksõnaga “põrandad”. Annetajatel, kes ei soovi nimelist tänamist, palume lisada selgitusse ka märksõna “anonüümne”. Kampaania kestab 01.01-2015 – 31.01.2015

Igaühel on võimalus osaleda, sest üheskoos loome parema!

http://poster.ee/peedu/kohalikud-seltsid/peedu-kooli-selts/

———————————————————————————–
HAPPY CREATIVE NEW YEAR!

The Association of Peedu School (Peedu Kooli Selts) thanks all the cooperation partners who have supported the activities of Peedu School.

In the beginning of 2015 the Peedu School Association has planned a donation campaign for supporting the financing of the inner works of the new building for Peedu community and school center. The cost of the last phase of the work is estimated to be 160 000 Euros. The Association of Peedu School intends to participate in the installation of the floors of the building. The floors will be covered with natural materials and its estimated cost is 13 000 Euros. All the donators are invited to the opening party of the new building. More precise description about the building work and other activities can be found on the Facebook site of Peedu Kooli Selts, the additional questions can be sent to Liina Luure (liina.luure (at) gmail.com). The donation can be given to the bank account EE754204278613071005 (Krediidipank) with a keyword „floors“. The donators who wish to remain anoymous can leave an additional keyword „anonymous“.

Everyone can participate because together we can do better!

The Association of Peedu School was established in 2003 with the purpose to save the local elementary school, but despite the efforts the school was closed due to the decisions by the regional politicians. It took 9 years to start a new local elementary school at Peedu. 10 pupils started their first grade at Peedu School in 2013. Unfortunately there were no suitable houses for establishing a school. A local company Karukelder OÜ decided to help the school and started the construction of a new building for the new Peedu school and community center in 2014 spring. The building is planned to be completed in the spring of 2015. The purpose for the school is to offer more individual approach for the pupils and more natural and cozy studying enviroment for 1 to 4 grades.

Photo: Oled oodatud Peedu kooli ja kogukonnakeskuse ehitust toetama, kui 1) Sulle meeldib see maja; 2) Sa oled rõõmus, et Peedu rahvas saab edaspidi kasutada suurt saali; 3) Sa soovid selles majas mõne ürituse korraldada (sünnipäev, koolitus, koosolek, laager jne); 4) Sa soovid selles majas mõnel üritusel osalda (kinoõhtu, kontsert, koolitus jne); 5) Sa usud, et väiksed kogukonnakoolid rikastavad Eesti haridusmaastikku; 6) Sa tead, et lapsed on erinevad ja seepärast peab neid erinevalt õpetama; 7) Sa usud, et ka väikestel kohtadel on lootust; 8) Sa arvad, et see lugu võiks julgustada inimesi üle maailma unistama ja oma unistusi teostama; 9) Sa oled hea inimene; 10)Sa oled väga hea inimene. Põhjuse leiab alati!:) Osalema on oodatud nii firmad kui eraisikud, toetussumma pole oluline, tegu on põhiline! Peedu Kooli Selts tänab kõiki koostööpartnreid, kes kooli ja kogukonna toimetamisi ühel või teisel viisil toetavad. Eriline tänu OÜ Karukeldrile, MTÜ TEHESele, Elva linnavalitsusele, Vapramäe-Vellavere- Vitipalu Sihtasutusele, AD Projekt OÜ-le, ehitajatele, headele lastevanematele, toredatele lastele ja imelistele õpetajatele. Alanud aastal on MTÜ Peedu Kooli Selts otsustanud uue koolimaja ehitusele omalt poolt kaasa aidata, käivitades annetuskampaania, mille käigus kogutud raha suunatakse valmiva kooli- ja kogukonnakeskuse sisetööde teostamiseks. Peedu Kooli Selts soovib osaleda ühiskondlike ruumide põrandate tegemises - et jalgealune saaks kaunis ja kindel:) Põrandad kaetakse loodusliku materjaliga (linoleum) ja hinnanguliselt on põrandate tegemise kogumaksumus 13 000 eurot. Kõik annetajad on oodatud maja avamispeole! Täpsem ehituse kulg ja teised tegmised leiavad kajastamist Peedu Kooli Seltsi facebooki lehel, lisaküsimustele vastab Liina Luure (liina.luure(at)gmail.com). Peedu Kooli Seltsile saab annetust teha Krediidipanga kontole EE754204278613071005 märksõnaga "põrandad". Annetajatel, kes ei soovi nimelist tänamist, palume lisada selgitusse ka märksõna "anonüümne". Kampaania kestab 01.01-2015 - 31.01.2015 Igaühel on võimalus osaleda, sest üheskoos loome parema! http://poster.ee/peedu/kohalikud-seltsid/peedu-kooli-selts/ ----------------------------------------------------------------------------------- HAPPY CREATIVE NEW YEAR! The Association of Peedu School (Peedu Kooli Selts) thanks all the cooperation partners who have supported the activities of Peedu School. In the beginning of 2015 the Peedu School Association has planned a donation campaign for supporting the financing of the inner works of the new building for Peedu community and school center. The cost of the last phase of the work is estimated to be 160 000 Euros. The Association of Peedu School intends to participate in the installation of the floors of the building. The floors will be covered with natural materials and its estimated cost is 13 000 Euros. All the donators are invited to the opening party of the new building. More precise description about the building work and other activities can be found on the Facebook site of Peedu Kooli Selts, the additional questions can be sent to Liina Luure (liina.luure (at) gmail.com). The donation can be given to the bank account EE754204278613071005 (Krediidipank) with a keyword „floors“. The donators who wish to remain anoymous can leave an additional keyword „anonymous“. Everyone can participate because together we can do better! The Association of Peedu School was established in 2003 with the purpose to save the local elementary school, but despite the efforts the school was closed due to the decisions by the regional politicians. It took 9 years to start a new local elementary school at Peedu. 10 pupils started their first grade at Peedu School in 2013. Unfortunately there were no suitable houses for establishing a school. A local company Karukelder OÜ decided to help the school and started the construction of a new building for the new Peedu school and community center in 2014 spring. The building is planned to be completed in the spring of 2015. The purpose for the school is to offer more individual approach for the pupils and more natural and cozy studying enviroment for 1 to 4 grades.

Rubriigid: Uudised | Peedu Kooli Selts käivitas kampaania kooli ja kogukonnakeskuse toetuseks kommenteerimine on välja lülitatud