Kokkuvõtvalt 2016. ja 2017. aastast

Uue aasta tervitamisest 1. jaanuari keskpäeval koos korstnapühkijaga on saanud juba pikaajaline traditsioon.

Kui vähegi ilma on, hoolitsetakse uisutamisvõimaluste eest lasteaiatagusel tiigil. Füüsilist ja vaimset tervist saab turgutada kord nädalas Kärt Johansoni juhendatavates joogatundides.

2017. aastal toetas KOP Ilmar Särje kirjutatud projekti “Peedu kooli laste ja kogukonna spordiväljak”, ostetud on jalgpalliväravad, diskgolfi korvid ja kettad, lauatennise laud, mitmesugused pallid ja männikooremultš jooksuraja katteks. Kooli ette on püstitatud mänguväljak Kalev. Sportimisvahendid on paigaldatud ja kättesaadavad nii lastele kui kogukonna liikmetele. Projekti omafinantseeringut aitas katta Elva linna rahaline toetus projektile “Vaba aja tegevused lastele ja noortele”.

Kooli juures on tekkinud tugev lastevanemate kogukond. Erinevate vahendite hankimise, annetuste ja vabatahtliku tööga on toetatud pikapäevarühma ja huviringide tegevust. Kooli raamatukogus saab tutvuda laste arengut ja kasvatamist toetavate raamatutega.

Mõlemal aastal on Peedul toimunud heakorratalgud. Koos MTÜga Elva Elama rajati 2016.a. kevadel loodusõpperada ja 2017.a. hilissügisel puhastati võsast jõeäärne supelrand. Supelranna korrastamisega alustati juba 2014 aastal, kui kohalike elanike toel puhastati jõgi setetest ning laiendati jõeäärset liivaala, 2016 lisandus jõe äärde alus päästerõngaga.

Igal aastal on Peedu võistkonnad olnud esindatud EV aastapäevaeelsel mälumängul Elvas. 2016.a. osales kaks võistkonda, kes saavutasid vastavalt 2. ja 4. koha, 2017.a. oli Peedut esindamas juba 4 võistkonda, parimad kohad 4. ja 5.

2016. aastal kohtus koolimajas kolmel korral raamatuklubi ja toimus neli erinevate maade filmiõhtut koos vastava piirkonna toitude valmistamisega. Tutvust tehti Jaapani, Texase, Arktika ja India raamatute, filmide ja toitudega. 2017.a. kuulati lugusid India, Palestiina ja Austria elu-olust ning õpiti valmistama nende maade toite.

Jätkus suvekino, tänu Holger Petersoni kirjutatud projektile 2016.a. linastusid filmid “Peedu veski”, “Polaarpoiss”, “Perekonnavaled” ja “Klassikokkutulek”, 2017.a. “Sivi uneseiklus”, “November”, “Teesklejad”, “Luuraja ja luuletaja”, “Saareküla Arno” ning “Sangarid”.

Evelin Sedriku eestvedamisel ning kooli lapsevanemate ja Peedu kooli seltsi liikmete kaasabil on osaletud Elva kohvikutepäeval. 2015.a. ootas külastajaid kooli- ja kogukonnamajas kapten Trummi kohvik, aasta hiljem Teofrastuse perekohvik. 2016.a. kooli kevadkontserdil esines lisaks lastele Peedu kooli seltsi liikmetest ja lapsevanematest moodustatud projektikoor. Sama aasta augustis korraldas Edith Groote lastepäeva, kus osalenud emad moodustasid hiljem koos oma lastega põnniklubi ning koos käiakse kord nädalas.

Elva Linnavalitsuse rahalisel toel on “Silmaringi” projekti raames toimunud koolitused lapsevanematele. Tiiu Urva rääkis enesekehtestamisest ja eneseregulatsioonist, Kersti Türk arengut toetavast koolist ja lasteaiast.

Kommenteerimine on suletud