“Kool ja kogukond on lahutamatud”, Elva Postipoiss, 23.jaanuar 2016, Sirje Veldi

Kool ja kogukond on lahutamatud

Kool ja kogukond on Peedul läbi aegade ikka olnud nagu üks pere. Nii toimetatakse ka praegu mõnusalt koos ühes majas.

Teisipäeval avati maja uksed kõigile huvilistele juba kell 13, kui koolilapsed veel tundides tarkust nõudsid. Külalisele antakse jalga värvilised sussid, majaperenaine Liina Luure tuleb teejuhiks ja ringkäik mööda kooli- ja kogukonnamaja võib alata.
Suure saali ühes nurgas on köök ja söögituba, teises muusika- ja kunstiklass. Ühte saalinurka on koondatud lauad, mis on siin olude sunnil, kuna saali tagaruumis käib inglise keele klassi ehitus. Ja nagu selles majas ikka, nii on ka neil laudadel vahepeal teine mõte. Kes meist ei mäletaks, kui põnev oli lapsena mängida laua all, mille peale oli tõmmatud tekk, mis üle lauaääre ulatus. Selline mõnus mängukoht on nüüd mõnda aega ka Peedu koolis.
Teises saali nurgas meisterdavad esimese klassi juntsud on koos õpetaja Helju Sarapuuga värviliste liivadega pilte. Tegevus pakub huvi ka muusikaõpetaja Krista Bruskole, kes rõõmsalt koos lastega näpud värviliseks saab.
Neli kooliklassi ja õpetajate tuba asuvad korrus kõrgemal. Kolmandast klassist kostab vaikne muusika. Sealt leiame õpetaja Imbi Tanilsoo, mitu poissi ja ühe tüdruku, kes usinalt heegeldamist harjutavad. Poisid tulevad selle tegevusega hästi toime ega protesteeri sugugi, et see heegeldamine oleks justkui rohkem tüdrukute asi. Ütlevad hoopis, et heegeldada on tore.
Mida arvata aga sellest, et klassis on kaheksa poissi ja vaid üks tübli tüdruk? “Ta on hea sõber,” paneb üks poistest asja lihtsalt ja loogiliselt paika.
Kolmandas klassis õpitakse Mari-Liis Tosmini juhendamisel inglise keelt. Lastel on kasutada iPadid, millega nad väga osavalt ringi käivad.
Klassiustel jäävad silma mitmed värvilisd sildid. Need on oma kooli reeglid, mille lapsed ise on saanud üheskoos koostada ja seetõttu neid ka järgitakse meelsamini.
Üks ruum on koolis veel – õpetajate tuba, mis hetkel on justkui laoruum, kuniks lõpeb inglise keele klassi ehitus. Liina Luure ütleb, et nende majas ei käi õpetajad siin kohvi joomas ega niisama istumas, vaid see on pigem ikka tööruum. Siingi on seinal reeglid – need on samuti õpetajad ise endile koostanud. Klassidevahelises koridoris on suur riiul lauamängudega, millega lapsed peale koolitunde meelsasti mängivad. Need on eriliselt armsad, sest pole mitte ostetud, vaid kogukondlaste annetatud.
Naaseme tagasi alumise korruse garderoobi. Lastel hakkab koolipäev lõppema ja vanemad tulevad neile vastu. Ühel hetkel astub uksest sisse must karvane koerake, kes rõõmsa haugatusega kõiki ruumisolijaid tervitab. “Tema on meie kogukonna koer,” ütleb Liina Luure lõbusalt. “Käib iga päev oma sõbral koolis vastas.”
Mõne aja pärast astuvad uksest sisse mees ja naine, kes tassivad kaste, milles on valdavalt ajakirjad. “Neid on hästi palju,” ütleb naine. “Koristame kappe, homme toome veel.”
Liina Luure ütleb, et koolis läheb kõik loosi. “Sordime need ära. Muist jääb lugemiseks, teine osa meisterdamiseks,” ütleb ta.
Nii need kooli ja kogukonna suhted siin Peedul toimivad ja arenevadki. Peale koolilaste toimetavad siin majas ka teised kogukondlased. Majas töötavad mitmed ringid, mida juhendavad inimesed, kes omi oskusi ja teadmisi teistele edasi annavad, tehes seda vabatahtlikult. Suurim tasu on kooskäimise, -tegemise ja andmise rõõm. Nii töötavad siin loovus- ja teadusring, väga populaarne on robootika, mis tegutseb koguni kahel päeval nädalas. Siin on joogatunnid nii lastele kui täiskasvanutele, lauluring ja näitemänguring ning õpetatakse kandlemängu. Rein Bleive klaveritunnis käib lapsi ka kaugemalt jne.
TERA Peedu Koolis õpib kolmes klassis kokku 26 last. Kool on neljaklassiline, järgmisel aastal lõpetab kooli esimene lend. Koolis on kehtestatud õppemaks, mis on sel aastal 80 eurot kuus. Õppemaksu sees on nii õppevahendid kui ka koolitoit. Õppeaasta on jaotatud kolme õppeperioodi, erinevalt tavakoolist on siin koolivaheaegu viis. Kohe varsti algab Peedu kooli lastel nn suusavaheaeg. Koolis ei panda hindeid, kuid peale neljanda klassi lõpetamist ja üleminekul teise kooli on võimalik saada ka hinnetega tunnistus.
Liina Luure rõhutab, et Peedu kool on tavalistele lastele suunatud kool. Siia tuuakse lapsi väga erinevatel põhjustel, millest peamine on ikkagi see, et soovitakse oma lapsele head algust turvalises keskkonnas. Ent on ka neid, kes soovivad, et laps kohe esimeses klassis hakkaks süvendatult õppima inglise keelt. Peedul on juba esimeses klassis inglise keele tunde nädalas tervelt neli.
“Paneme rohkem rõhku ka käelistele tegevustele, see on meile väga oluline,” ütleb Luure. “Õppimine toimub läbi liikumise, mängude ja erinevate tegevuste. Õppimine pole see, kui õpetaja kirjutab ainult tahvlile ja laps kirjutab maha, jätab meelde ja siis tuleb kontrolltöö. Meie meelest on õppimine loomulik elu osa. Kõige parem õpetaja on õnnelik õpetaja, sest tegelikult ju ka õpetajad õpivad. Mulle väga meeldib meie kooli tunnuslause, et õpetamine on õppimine. Ja see tõepoolest nii ongi.”
Luure sõnul tahab väike Peedu kool anda eeskuju ja näidata ka lastele, et õppida saab ka teistmoodi.
“Mina usun sellesse, et umbes paarikümne aasta pärast, kui need lapsed on ise suured inimesed, suudavad ehk nemad seda koolikorraldust muuta, sest neid on rohkem. Praegu on teistmoodi mõtlejaid veel vähe. Ja kogukond ongi väga loomulikult koos kooliga – neid ei saa lahutada.”

Kommenteerimine on suletud