Peedu Korraldusselts

Mittetulundusühing “Peedu Korraldusselts”asutati 1993. aastal. Seltsi põhikirjaline eesmärk on peedulaste heaolu igakülgne kaitsmine ning kaasaaitamine elu paremaks korraldamiseks. Seltsil on oma lipp ja vapp.

Korraldatud on mitmeid suurejoonelisi Peedu Päevi, kus on tutvustatud Peedu aja- ja kultuurilugu nii sõnas kui ka pildis, korraldatud näitusi, kontserte, näitemänguõhtuid, spordipäevi. Traditsiooniline eakete jõulupidu on vanema põlve peedulastele aasta kõige oodatum sündmus.

 

Peedu Korraldusseltsi tegevus 2003-2005

 • 2003. a. aprillis Naabrusvalve tugiüksuse moodustamine linnaosa turvalisemaks muutmise eesmärgil;
 • Peedu raudteejaama renoveerimine talgute korras 2003. a. mais Edelaraudtee AS ja Elva Linnavalitsuse rahalisel kaasabil;
 • Peedu Korraldusseltsi taasloomise 10. aastapäeva pidulik tähistamine ja renoveeritud raudtee reisipaviljoni avamine. Kontserdil esines lisaks kohalikele õpilastele ka Nõo Põhikooli näitering Peedu kooli vilistlaste osalusel. Vihmase ilma tõttu tuli üritus läbi viia kooli saalis, mis kahjuks ei mahutanud kõiki huvilisi.
 • 2003. a. suvi-sügis: Peedu arengukava koostamine ja heakskiitmine korraldusseltsi üldkoosoleku poolt 29. oktoobril
 • Projekti kirjutamine Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupile Peedu voldiku ja kodulehekülje koostamiseks ning kodulehekülje vormistamine aadressil www.poster.ee/peedu
 • Traditsiooniline jõulupidu Peedu pensionäridele ja korraldusseltsi liikmetele
 • 2004. a. kevadel taotluse esitamine Edelaraudtee AS-le, et kõik Peedut läbivad reisirongid siin ka peatuksid, mis teeb võimalikuks otseühenduse Tallinnaga.
 • 30. aprillil 2004 heakorrapäev Peedu raudteejaama ümbruse korrastamiseks
 • Suvi 2004 Kinobussi kutsumine Peedule ja ettevalmistustööd
 • 13. august 2004 Kinobussi võõrustamine Peedul
 • Taotluse koostamine ja esitamine Elva Linnavalitsusele 2005. a. tegevustoetuse saamiseks, et avada lugemistuba, pakkuda raamatukoguteenuseid ning võimaldada lasteringide tegevust.
 • 27. detsember 2004 jõulupidu eakatele peedulastele.
 • 29. aprill 2005 heakorrapäev raudteejaama ümbruse korrastamiseks.
 • Peeduga seotud loomeinimeste mälestuste kogumine interneti koduleheküljel tutvustamiseks.

Kommenteerimine on suletud