Peedu koolil saab aasta täis

Peedu esimesel klassil lõppes 4. mail koos Tartu Erakooli lastega kevadvaheaeg ja kuu aja pärast saab õppeaasta läbi. On aeg hakata kokkuvõtteid tegema. Istusime ühel hommikul kohvilauda ja arutasime üheskoos, mis on see, mis paneb Peedu kooli lapse silmad särama nii hommikul kooli minnes kui sealt koju tulles.

Kuigi kooli loomise ja avamisega tekkis mitmesuguseid probleeme, oli juhtkond igati pädev ja laste huve silmas pidades leiti parimad võimalikud lahendused. Väga meeldiv oli, et lahendused arutati lapsevanematega läbi ja otsused sündisid koostöös. Kooli õhustik on kodune ja pingevaba, ka Tartus võetakse meid alati sõbralikult vastu.

Peedul algavad tunnid kell 9.00 ja seetõttu saavad lapsed hommikuti kauem magada. Hilisemast tundide algusajast ei ole ka vanemate jaoks probleemi tekkinud, sest lapsed võivad kooli saabuda juba 45 min enne tundide algust. Mõnikord soovivad nad omavahel suhelda, teinekord lähevad varem selleks, et mõnd pooleli jäänud tööd jätkata. Tundide alguse ja lõpuaeg sobituvad hästi taksobussi sõidugraafikuga, nii et ka Elvast tulevad lapsed saavad mugavalt koolis käia.

Hommikud algavad hommikuringiga, kus iga laps saab tunda end tähtsa ja olulisena. Tihti mõtlevad lapsed juba eelmisel õhtul kodus sellele, millest teistele järgmise päeva alguses rääkida. Kui laps soovib rääkida mõnest konkreetsest linnust, loomast või nähtusest, saab selle õpetajaga kokku leppida ja lapsel on võimalus teha esitlus, mille kaudu õpib nii ta ise kui ka klassikaaslased.

Esimeses klassis keskendutakse rohkem õppimisoskuste omandamisele kui faktipõhistele teadmistele. Lapsed tahavad õppida ja ülesandeid lahendada mitte hinde või kleepsu, vaid hea tunde pärast, mis õppimisega ja hiljem oskamisega kaasneb. Õpetaja arvestab laste individuaalsusega ja suurt rõhku pannakse loovuse arendamisele.

Meile meeldib paindlikkus, millega õppetöösse suhtutakse. Üldõpetuse raames on võimalik ilusa ilma korral paljusid asju õues õppida ja Peedul on selleks suurepärased võimalused. Kehalise tunnis tehakse arvutamist ja keelelist arengut toetavaid mänge, samuti õpitakse selgeks koduümbruse puud, põõsad ja rohttaimed. Laste lemmik-kohtadeks on kujunenud Peedu kerikmägi ja Vapramäe mets.

Õppimine ei ole laste jaoks raske. Lapsevanemana tundub kõrvalt vaadates, et kõik tarkused-oskused on justkui iseenesest külge jäänud. Kodused tööd on jõukohased ja õpetaja annab tagasisidet positiivses vormis, mis innustab lapsi veel rohkem pingutama. Oleme veendunud, et positiivne tagasiside ja hinnanguline hindamine (numbrilisi hindeid ei panda) suurendavad laste sisemist enesekindlust ja tänu enesehindamisele saab neil välja kujuneda adekvaatne enesehinnag. Igaüks on milleski tugev ja siin seda märgatakse.

Väga mugav nii laste kui vanemate jaoks on see, et laps ei pea kõiki õpikuid ja töövihikuid igapäevaselt kooli ja kodu vahet vedama. Igal lapsel on klassis oma kast, kus kõik vajalik sees ja koolikott selle võrra kergem.

Lapsevanemate kaasamine huvitundide korraldamisse on igati tervitatav, sest iga inimene läheneb lastele/teemale erinevalt ja see avardab kindlasti laste silmaringi. Teisipidi annab see võimaluse vanematele õppetöös ise kaasa lüüa ja koolis toimuvaga hästi kursis olla.

Tartu Erakooli kevadine lisavaheaeg paistab lastele sobivat, mis sellest, et võrreldes teiste koolidega tuleb seetõttu ka nädal kauem koolis käia.

Koolipäeva lõpus arutatakse tehtu koos lastega läbi, hinnatakse, mis läks hästi ja kus saaks paremini. Seega jälle kiidaks oskust/võimalust aega võtta ja tagasisidet anda. Kuna õpetajal jääb aega iga õpilast ja tema arengut märgata, annab ta vajadusel ka lisaülesandeid. Hästi tore on näha, et kirjatehnika vihikusse saab laps laused ise välja mõelda, kõik ei pea kirjutama mehhaaniliselt samu sõnu. Samamoodi toimib lugemispuu, mis kevade puhul õitsema hakkas. Viis läbi loetud raamatut annavad nüüd oksale ühe õie. Iga laps saab valida just teda huvitavad ning talle jõukohased raamatud.

Kuigi ka Peedu lapsed kasutavad Tartu-päevadel õppetöös iPad-e, siis vabal ajal tahvelarvutite või nutitelefonidega koolis ei mängita. Suurt rõhku pannakse hoopis omavahelisele suhtlemisele. Head suhted on klassis kõrges hinnas ja klass on väga kokkuhoidev. Kodus kuuleme ikka, kuidas laps rõõmustab, kui kellelgi läks sel päeval eriti hästi ja tunneb kaasa sellele, kes nii tubli polnud.

Peedu lastel on olnud igal nädalal mõni päev ka Tartu või Elva koolis. Selline rändamine pole lapsi seganud, pigem on see õppimise veel põnevamaks muutnud. Lapsed tunnevad end oma õpetajaga turvaliselt ja kõik on alati kenasti korraldatud olnud. Koostöö teiste koolidega tagab lastele pehmema ja sujuvama ülemineku suurde kooli peale 4. klassi lõpetamist.

Tartu Erakooli juures on näha ja tunda, et seal rakendatakse lapsesõbralikku lähenemist, millest õpetamise juures juba pikalt räägitud on, kuid milleni on suurtes koolides endiselt raske jõuda. Peedu mõnus ja hubane keskkkond sobib just vaiksematele lastele, kes suures koolis „ära kaoks“, samuti lastele, kes vajavad mõnes asjas natuke järeleaitamist või hoopis mõne erilise ande avastamist. Kindlasti sobib Peedu ka kõigile vanematele, keda huvitab, mis nende lastega koolis toimub ja kes soovivad ise ühel või teisel viisil Eesti hariduse edendamisse panustada.

 

Koos mõtlesid ja arutlesid Peedul õppivate laste vanemad: Liina, Anne ja Egne

Artikkel ilmus 17.mai Elva Postipoisis

 

 

 

Kommenteerimine on suletud